Tu zaczynają się Twoje wakacje
Tu zaczynają się Twoje wakacje

Czy w Portugalii jest bezpiecznie?

Czy w Portugalii jest bezpiecznie
Czy w Portugalii jest bezpiecznie – BooFamily – shutterstock.com

Portugalia cieszy się mianem jednego z najbezpieczniejszych krajów w Europie, będąc wysoko cenionym zarówno za niski wskaźnik przestępczości, jak i za wysokie standardy zdrowotne. Zgodnie z Global Peace Index z 2021 roku, kraj ten zajmuje trzecie miejsce na świecie pod kątem pokoju, plasując się wyżej niż Dania, Kanada czy Japonia. Dzięki skutecznym działaniom prewencyjnym i szeroko rozwiniętej infrastrukturze zdrowotnej, Portugalia zapewnia mieszkańcom i turystom bezpieczne środowisko. Podróżowanie po Portugalii jest uważane za bezproblemowe, pod warunkiem przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa i higieny.

Informacje ogólne – czy Portugalia jest bezpieczna?

Portugalia cieszy się renomą jako kraj o wysokim poziomie bezpieczeństwa, z niską częstotliwością występowania przestępczości, w szczególności tych najbardziej poważnych przestępstw, takich jak morderstwa, napady z użyciem przemocy czy porwania. Dane statystyczne Eurostatu z 2019 roku wskazują, że wskaźnik zabójstw w Portugalii, wynoszący 0,6 na 100 tysięcy mieszkańców, plasuje się wśród najniższych w skali całej Europy. Choć statystyki te wskazują na ogólnie bezpieczne środowisko, nie można ignorować występowania przestępczości w kraju. Zazwyczaj odnotowywane przestępstwa obejmują kradzieże, włamania, oszustwa, przestępstwa narkotykowe i inne drobne naruszenia prawa. Te incydenty często mają charakter okolicznościowy i nie są wymierzone w sposób specyficzny, z turystami jako najczęstszymi ofiarami, głównie z powodu braku ostrożności lub nieznajomości lokalnych obyczajów.

Czy Portugalia jest bezpieczna
Czy Portugalia jest bezpieczna | źródło: margouillat photo – shutterstock.com

Kraj ten jest także wyróżniany wysokim standardem życia oraz opieki zdrowotnej, co ma bezpośrednie przełożenie na niski wskaźnik śmiertelności i wysoką przeciętną długość życia mieszkańców. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 roku, średnia długość życia w Portugalii osiągnęła 81,5 roku, przewyższając tym samym średnią globalną, wynoszącą 72,6 roku, oraz europejską, która sięga 78,3 roku. Dodatkowo, kraj ten posiada rozbudowaną infrastrukturę medyczną, w tym sieć szpitali, klinik i aptek oferujących usługi na wysokim poziomie. W sytuacjach kryzysowych turyści mają możliwość korzystania z numeru alarmowego 112, który zapewnia szybką łączność z niezbędnymi służbami ratunkowymi, takimi jak policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe.

Sprawdź również czy Grecja jest bezpieczna

Na co uważać w Portugalii?

Podczas zwiedzania urokliwej Portugalii, istotne jest, aby nie tylko cieszyć się jej pięknem, ale również zadbać o własne bezpieczeństwo, stosując się do kilku kluczowych zasad. Oto rozszerzone wskazówki, które pomogą Ci uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw i uczynią Twoją podróż bezpieczniejszą i bardziej komfortową:

 • Zachowanie czujności w miejscach publicznych: Cenne przedmioty, takie jak dokumenty, elektronika czy biżuteria, powinny być zawsze noszone blisko ciała lub pozostawiane w bezpiecznym miejscu, na przykład w hotelowym sejfie. Pamiętaj, aby zawsze zamykać drzwi i okna w swoim miejscu zakwaterowania oraz samochodzie. Jest to podstawowa zasada, która znacznie zmniejsza ryzyko kradzieży.
 • Ostrożne obchodzenie się z pieniędzmi i kartami płatniczymi: Unikaj noszenia przy sobie znacznych sum gotówki. Korzystając z bankomatów, wybieraj te znajdujące się w bezpiecznych lokalizacjach, na przykład wewnątrz banków lub centrów handlowych. Bądź szczególnie czujny, obserwując otoczenie podczas wypłat i zawsze ukrywaj wprowadzany PIN.
 • Interakcje z nieznajomymi: Zachowaj ostrożność, przyjmując jakiekolwiek przedmioty od osób, z którymi się nie znasz. Napoje, jedzenie, czy nawet zwykłe papierosy mogą zostać podmienione i zawierać substancje, które mogą zaszkodzić Twojemu zdrowiu. Podobnie, unikaj zakupu substancji odmieniających świadomość od ulicznych dealerów, jako że oprócz ryzyka prawnych konsekwencji, narażasz się na poważne zagrożenia zdrowotne.
 • Wybór środków transportu: Decydując się na podróż taksówką, upewnij się, że korzystasz z usług oficjalnych przewoźników. Te oficjalnie zarejestrowane pojazdy są zazwyczaj oznaczone w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację. Przed rozpoczęciem jazdy, sprawdź, czy taksometr jest włączony, a kierowca posiada wyraźnie widoczną identyfikację. Jeżeli preferujesz inne metody podróżowania, rozważ skorzystanie z dobrze rozwiniętej sieci transportu publicznego, która oferuje bezpieczne i wygodne przemieszczanie się między atrakcjami turystycznymi.
 • Bezpieczne poruszanie się po zmroku: Staraj się unikać samotnych spacerów w godzinach nocnych, szczególnie w mniej znanych lub słabo oświetlonych obszarach. Jeśli musisz się przemieszczać, lepiej zrób to w grupie lub skorzystaj z oficjalnych środków transportu.
 • Ostrożność wobec osób próbujących nawiązać kontakt: Podczas interakcji z miejscowymi żebrakami, artystami ulicznymi czy sprzedawcami, zachowaj ostrożność i zdrowy rozsądek. Pomimo że większość z nich jest uczciwa, mogą zdarzyć się osoby, które próbują wykorzystać turystów. Zamiast bezpośredniego wsparcia finansowego, rozważ przekazanie datków na rzecz lokalnych organizacji charytatywnych.

Podróżując po Portugalii, kluczowe jest zachowanie ostrożności i zdrowego rozsądku, szczególnie w miejscach tłocznych i przy interakcjach z nieznajomymi. Przestrzeganie lokalnych praw i zwyczajów zapewni Ci bezpieczeństwo i pozwoli w pełni cieszyć się urokami kraju. Pamiętaj, że odpowiednie przygotowanie to podstawa udanej i bezpiecznej podróży.

Sprawdź również na co uważać w Bułgarii

Czego nie robić w Portugalii?

Czego nie robić w Portugalii
Czego nie robić w Portugalii | źródło: margouillat photo – shutterstock.com

Wizyta w Portugalii to niezwykła okazja do zanurzenia się w jej bogatej kulturze i historii. To kraj, który ceni tradycje, zwyczaje i religię, dlatego warto te aspekty respektować, aby w pełni doświadczyć portugalskiej gościnności i ciepła. Oto kilka wskazówek, jak zachować się podczas pobytu w Portugalii, aby uniknąć nieporozumień i wyrazić szacunek dla lokalnej społeczności:

 • Ubieraj się stosownie, zwłaszcza podczas wizyt w miejscach sakralnych takich jak kościoły, klasztory, czy kaplice. W trosce o zachowanie godności tych miejsc, zaleca się zakrywanie ramion, nóg i dekoltu oraz ściąganie nakryć głowy przed wejściem. Wewnątrz świątyń unikaj robienia zdjęć lub nagrywania filmów bez wyraźnej zgody. Miejsca te są traktowane jako święte, dlatego należy zachować ciszę i powagę, aby nie zakłócać trwających nabożeństw, mszy czy ceremonii. Jest to również doskonała okazja do podziwiania architektury, piękna oraz zgłębiania historii i kultury Portugalii.
 • Okazuj szacunek symbolom narodowym jak flaga, hymn czy herb. Unikaj krytykowania polityki, historii czy społeczeństwa, gdyż mogą to być delikatne tematy dla Portugalczyków. Porównania Portugalii, zwłaszcza z Hiszpanią, mogą być postrzegane jako brak szacunku lub ignorancja. W Portugalii panuje głębokie poczucie patriotyzmu i dumy z niepodległości oraz tożsamości narodowej. Również język, akcent i dialekty są ważną częścią dziedzictwa i wyrażają zróżnicowanie kulturowe i lingwistyczne kraju.
 • Zachowaj spokój i kulturę osobistą w miejscach publicznych. Głośne mówienie, krzyki czy przekleństwa mogą być odebrane jako niegrzeczne lub niekulturalne. Unikaj nieodpowiedzialnego, nieuprzejmego czy agresywnego zachowania w stosunku do innych osób, zwierząt czy środowiska. Szanuj przestrzeń publiczną, nie śmieć, nie niszcz ani nie maluj graffiti na zabytkach, pomnikach czy budynkach. W Portugalii ceni się uprzejmość, kulturę i odpowiedzialność. Nieprzestrzeganie prawa może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym grzywną, aresztowaniem lub deportacją. Bądź przyjazny, otwarty i pomocny, co jest bardzo cenione wśród Portugalczyków i pozwoli Ci zbudować pozytywne relacje.

Podążając za tymi zasadami, nie tylko unikniesz niezręcznych sytuacji, ale także pogłębisz swoje doświadczenie podróży, doceniając kulturę i tradycje Portugalii. To sposób na pokazanie szacunku i otwartości, co jest kluczem do prawdziwego odkrywania i cieszenia się każdym momentem spędzonym w tym pięknym kraju.

Sprawdź również czego nie robić w Egipcie

Co jest zakazane w Portugalii?

Co jest zakazane w Portugalii
Co jest zakazane w Portugalii | źródło: BlueOrange Studio – shutterstock.com

Portugalia jest znana ze swojego liberalnego podejścia do prawa i otwartego społeczeństwa, ale pewne działania są tutaj ograniczone lub całkowicie zabronione, mając na celu ochronę zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i praw jednostek. Wśród tych ograniczeń znajdują się:

 • Przepisy dotyczące narkotyków: Chociaż Portugalii przoduje w dekryminalizacji posiadania niewielkich ilości narkotyków dla osobistego użytku, wciąż obowiązują surowe regulacje dotyczące posiadania, handlu i konsumpcji substancji takich jak heroina, kokaina, ecstasy, czy LSD. Te substancje są uznane za nielegalne, a ich posiadanie w dużych ilościach może skutkować karami pozbawienia wolności lub grzywnami. W przypadku niewielkich ilości skupia się na karach administracyjnych lub terapii, odzwierciedlając skoncentrowanie na zdrowiu publicznym.
 • Ograniczenia dotyczące palenia: W miejscach publicznych, takich jak restauracje, bary, kawiarnie i hotele, obowiązują restrykcje dotyczące palenia tytoniu. Palenie jest dozwolone wyłącznie w wyznaczonych obszarach lub na zewnątrz. Regulacje te obejmują również papierosy elektroniczne, podlegając tym samym ograniczeniom co tradycyjne produkty tytoniowe.
 • Posiadanie i używanie broni palnej: Wymagane jest posiadanie odpowiedniej licencji i zezwolenia do posiadania, handlu i używania broni palnej. Uprawnienia te są przyznawane osobom spełniającym kryteria dotyczące wieku, stanu zdrowia, przeszkolenia i uzasadnionego celu posiadania broni. Noszenie broni palnej w miejscach publicznych jest zasadniczo zakazane, chyba że istnieją wyjątkowe okoliczności.
 • Zakaz dyskryminacji: Portugalia surowo zabrania dyskryminacji, nękania czy przemocy wobec osób na podstawie płci, orientacji seksualnej, rasy, religii, narodowości, niepełnosprawności czy wieku. Takie postępowanie jest nie tylko nieakceptowalne, ale również podlega karam pozbawienia wolności, grzywnom lub odszkodowaniom. Jako kraj celebrujący różnorodność i tolerancję, Portugalia stawia na szacunek i godność wszystkich ludzi.
 • Ochrona zagrożonych gatunków: Posiadanie, handel i konsumpcja produktów pochodzących od zagrożonych gatunków, takich jak kość słoniowa, futra, rośliny chronione czy zwierzęta egzotyczne, są zakazane. Regulacje te mają na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem i promowanie odpowiedzialnej ochrony środowiska. Naruszenie tych przepisów skutkuje surowymi karami, w tym konfiskatą, grzywnami lub nawet pozbawieniem wolności.

Rozszerzając i uściślając te zasady, podkreśla się zaangażowanie Portugalii w promowanie zdrowego, bezpiecznego i inkluzywnego środowiska dla zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Przestrzeganie tych ograniczeń jest kluczowe dla zachowania harmonii i szacunku w obrębie społeczeństwa.

Sprawdź również co jest zakazane w Tunezji

Share this article
Shareable URL
Prev Post

Czy w Dubaju jest bezpiecznie?

Next Post

Czy w Hiszpanii jest bezpiecznie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Read next